درباره ما

شرکت سابکلس در سال ۲۰۱۵ توسط آقای سعید رضایی وکیل رسمی سازمان مهاجرت استرالیا به شماره ثبتی مارا ۱۷۹۶۱۴۳تاسیس گردید

دفاتر

این شرکت دفاتر نمایندگی در امارات متحده عربی ، آلمان، ایران و چین راه اندازی کرده و از مترجم و حسابدار همین مجموعه برای ارایه خدمات به مشتریان بهره میبرد